COVID-19 Test immunochromatograficzny IgG IgM

69,90 zł
Brutto
Ulubione0

Ilość testów ograniczona.

Cechy produktu test COVID-19:

- zestaw do identyfikacji przeciwciał 2019 SARS-CoV-2 w klasach IgG/IgM metodą złota koloidalnego
- wykrywanie przeciwciał koronawirusa w klasach IgM oraz IgG
- wykrywanie przeciwciał w klasach IgG oraz IgM, zwiększony wskaźnik wykrywalności
- produkt posiada CE

Test COVID-19 - FILM INSTRUKTAŻOWY

Certyfikat medyczny

Zgodnie z Art.38 pkt.5.produkt wyłączony z prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Opis

Skuteczność kliniczna:

- eksperymentalne odczynniki diagnostyczne in vitro zostały porównane z klinicznymi kryteriami diagnostycznymi sprzedawanych produktów o tej samej metodologii i nowym zapaleniem płuc koronawirusa. Wyniki testu wykazały, że czułość kliniczna produktu wynosiła 89,67% (95% ci: 83,55%, 90,85%), a swoistość wynosiła 99,33% (95% ci: 98,12%, 99,32%). Ponadto do testu porównawczego wybrano homologiczne próbki surowicy / osocza i pełnej krwi 160 osób (72 pozytywne i 88 negatywnych). Wyniki wykazały, że przy wynikach testu surowicy / osocza jako wartości odniesienia dodatni wskaźnik zgodności testu pełnej krwi wyniósł 92,28% (95% ci: 87,52% ~ 97,11%), a ujemny wskaźnik zgodności wyniósł 100,00% (95% ci : 96,21% ~ 100,00%), a całkowity wskaźnik konsystencji wynosił 97,25% (95% ci: 93,55% ~ 99,01%). Po wstępnej ocenie zasadniczo potwierdza się, że skuteczność kliniczna produktu może zaspokoić nagłe potrzeby epidemii.

Specyfika szybkich testów immunochroma tograficznych:

Wśród wszelkich nowoczesnych technologii na szczególną uwagę zasługują szybkie testy immunochromatograficzne, inaczej nazywane szybkimi testami diagnostycznymi (ang. rapid diagnostic tests). Być może nie są tak doceniane w naukowym środowisku, jak metoda PCR czy testy ELISA, a jednak mimo to znajdują coraz częściej zastosowanie w diagnostyce.

W zależności od rodzaju testu różnią się one między sobą, jednak podstawowa zasada na której opiera się ich działanie, jest zawsze taka sama - wykorzystują unikalną zdolność przeciwciał do wybiórczego wiązania z konkretną cząsteczką lub grupą podobnych cząsteczek (antygenem).

Są nieskomplikowanym narzędziem przeznaczonym do detekcji obecności (lub jej braku) danego komponentu badanej próby, jak chociażby obecności wirusa w analizowanej próbce krwi. Badanie przy użyciu tych testów jest możliwe z wykorzystaniem różnego rodzaju materiału - krwi pełnej, osocza, surowicy, kału, moczu, potu, płynu mózgowo- rdzeniowego, a nawet łez.

Zasada działania testu:

Zasada działania testu bazuje na metodzie immunologicznej. Kropla badanej substancji najpierw przemieszcza się wzdłuż błony nitrocelulozowej z wykorzystaniem zjawisk kapilarnych. W teście umiejscowione są specyficzne przeciwciała, najczęściej w kompleksie ze złotem koloidalnym. Po wchłonięciu próby przez membranę, antygen (jeśli próba okaże się pozytywna) wiąże się z kompleksem koloidalnego złota i odpowiednich przeciwciał.

Efektem tej reakcji jest uformowanie się kompleksu, który zostaje wykryty przez test. Interpretacja wyników polega na potwierdzeniu lub wykluczeniu obecności antygenów w badanej próbce na podstawie obserwacji pojawiających się barwnych pasków.

Zasada metody immunochromatograficznej jest porównywana z testem ELISA, z tą jednak różnicą, że reakcja immunologiczna przebiega na papierze chromatograficznym (membranie nitrocelulozowej) z wykorzystaniem zjawisk kapilarnych, a w metodzie ELISA reakcja ma miejsce na płytce z 96 dołkami (pełniącymi funkcję mikroprobówek), opłaszczonymi przeciwciałem lub antygenem, w zależności od rodzaju testu.

W metodzie immunochromatograficznej zwykle wykorzystywane są 2 rodzaje specyficznych przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi, przy czym jedno z nich jest unieruchamiane na celulozowej membranie, drugie natomiast jest znakowane koloidalnym złotem i przenika na powierzchnię testową.

Naniesienie kropli testowanej substancji prowadzi do uformowania immunokompleksu antygenu obecnego w próbie ze znakowanym przeciwciałem. Kompleks „porusza się” wraz z płynną próbką i dochodzi do kontaktu z immobilizowanym na membranie przeciwciałem. W konsekwencji szeregu reakcji na teście uwidacznia się kolorowa linia lub punkt.

Zalety szybkich testów:

Specyficzne właściwości testów immunochromatograficznych sprawiają, że wyróżniają się one na tle innych metod diagnostycznych, a nawet w przypadku rozpoznawania niektórych chorób stopniowo je wypierają.
Bezdyskusyjnymi ich zaletami są:

1) Czas potrzebny na uzyskanie wyniku:
Czas odczytu dla większości testów wynosi od 15 do 20 minut, podczas gdy w przypadku np. testu ELISA jest to dłuższa i skomplikowana procedura. Dodatkowy czas zajmuje tylko pobranie materiału do badania.

2) Wygoda i prostota używania i wykonania:
Do każdego testu dołączona jest czytelna ulotka z instrukcją obsługi i każdy może taką analizę przeprowadzić samodzielnie.

3) Używanie w warunkach domowych:
Testy immunochromatograficzne mogą być bez jakichkolwiek przeciwwskazań używane w warunkach domowych - nie wymagają sterylnego środowiska czy kontrolowanej temperatury, jakie można uzyskać tylko w specjalnym laboratorium. Co więcej, niepotrzebny jest żaden dodatkowy sprzęt czy droga aparatura specjalistyczna. Wszystkie niezbędne do wykonania testu elementy znajdują się w zakupionym zestawie.

4) Szeroki wachlarz wykorzystania:
Do tej pory testy immunochromatograficzne znalazły zastosowanie w diagnostyce chorób ludzi, zwierząt, jak również w badaniach żywności, w rolnictwie czy ochronie środowiska.

5) Jednoznaczny wynik:
Wynik, który odczytujemy, jest wyraźny i nie pozostawiający wątpliwości, oceniamy go jako pozytywny, negatywny lub nieważny (wtedy badanie należy powtórzyć). Odczytu dokonuje się „gołym okiem”.

6) Niewielka ilość materiału do badania:
Zwykle wystarczy zaledwie kropla badanego materiału.

7) Różnorodny materiał wykorzystywany do badania:
Do badań wykorzystywany jest bardzo różnorodny materiał, poczynając od krwi pełnej, poprzez osocze, surowicę.

8) Okres przydatności testu do użycia:
Spośród cech typowo użytkowych na uwagę zasługuje długi okres przydatności do użycia (zwykle jest to 18 miesięcy od daty produkcji) i stabilność - można je przez długi czas przechowywać w temperaturze od 4 do 30°C i transportować bez konieczności zachowania szczególnych warunków.

9) Wysoka czułość i swoistość:

ulotka1

ulotka2

Produkt stworzony przy współpracy i rekomendowany do diagnostyki COVID-19 z CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Skuteczność kliniczna produktu może zaspokoić nagłe potrzeby epidemii

Szczegóły produktu
TEST_KORONAWIRUS

Ustawienia

Menu

Załóż konto i dodawaj ulubione produkty

Sign in